izmir escort bayan

e
sv

Peyzaj Planlama Nedir? Planlama Aşamaları Nasıl Yapılmalı?

avatar

Hasan BAKİ

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 1

  Üzgün

Peyzaj planlama; doğal ve kültürel süreçlerin ve kaynakların tanımladığı yaşam ortamlarının, koruma-kullanım dengesinin sağlanması ile kentsel, kırsal ve endüstriyel, turistik ve benzeri kullanımlarda var olan ve olası çevre sorunlarının giderilmesi ve önlenmesi temelinde, kamu ve toplum yararını gözeterek açık ve/veya yeşil alanların oluşturulmasında, koruma, onarım, yenileme, restorasyon ve yönetimi ile plan ve projelerin uygulanmasını içeren planlamadır. Peyzaj planlamanın analizleri sonucu ilgilerin katılımı ile peyzaj gelişim stratejileri oluşturulur. Bu stratejiler peyzaj planlarına aktarılır.Aynı zamanda çevre düzeni planlarına aktarılması sağlanır.

 • Alan kullanım planlaması ve cihazları,
 • Peyzaj ve çevre planlama gelişimi,
 • Peyzaj planlaması için veri kaynakları,
 • Planlama teorisi ve teknikleri ,
 • Peyzaj değerlendirmesi,
 • Görsel kaynak analizi,
 • Coğrafi bilgi sistemleri(CBS) ve fotoğraf yorumlama,
 • Peyzaj potansiyeli,
 • Ekolojik risk analizi, V-wert dahil analitik yöntemler.

Avrupa Peyzaj Sözleşmesine göre tanımı

İnsanlar tarafından algılandığı şekliyle, özellikleri insan ve/veya doğal etmenlerin etkileşimi ve eylemi sonucunda oluşan bir alandır. Forman (1995)‟a göre, peyzaj, kilometrelerce geniş alanlarda benzer formlarla tekrarlanan arazi kullanımları ya da yerel ekosistemlerin karışımı olan bir mozaiktir. Peyzaj içindeki jeolojik formasyonlar, arazi formları, toprak tipleri, vejetasyon tipleri, bölgesel doğal hayvan varlığı, doğal müdahaleler (heyelan, taşkın vb.), alan kullanımları ve insanların oluşturduğu desenler gibi bazı ögeler peyzaj içinde benzer ve tekrarlanma eğilimindedirler. Bundan dolayı peyzajı karakterize eden mekânsal elemanların kümeleri tekrarlanmaktadır.

“Peyzaj Planlaması” kavramını APS; peyzajın değerinin artırılması, iyileştirilmesi veya yeni peyzajların oluşturulması için yapılan ileriye yönelik eylemler bütünü olarak tanımlamaktadır.

Peyzaj planlamada öncelikle koruma ve kullanma dengesinin ortaya konulması, ekolojik özelliklerin irdelenmesi, kullanımlar ve dolayısıyla ekolojik ilişkilerin değerlendirilmesi, kültürel peyzaj elemanlarının irdelenmesinin ardından eylemlerin tanımlanması ve insanın en üst düzeyde yararlanacağı ama diğer canlılara en az zarar vereceği bir çevrenin oluşumu üzerinde durulmaktadır.

Son yıllarda peyzaj planlama çalışmaları incelendiğinde; süreçlerin analiz edildiği, peyzajın yapı ve fonksiyonunun değerlendirildiği, peyzaj ekolojisi temelli yaklaşımların ortaya konulduğu planlama yaklaşımları ön plana çıkmaktadır.

Peyzaj planlama, bölgesel kalkınma politikaları ile doğrudan ilişkilidir. Bütüncül bir bölgesel planlama politikası; kalkınma, bölge halkının yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, bölgesel kimliğin korunması ve alan kullanımları arasındaki bütüncül bir yaklaşımı kapsar. Bütüncül bir bölgesel kalkınma modeli “sosyal-ekonomik-ekolojik önlemler, insan aktiviteleri, peyzaj ve çevresel sürdürülebilirliği” ifade etmektedir. Kavaliauskas’ a göre; kalkınma ve sürdürülebilir alan yönetimi aşağıdaki ölçütlerin uygulanmasını içermektedir:

 1. İşlevsel hiyerarşi: Alan kullanımına ilişkin tüm ilgi gruplarının organizasyonu ve katılımcılığının sağlanması;
 2. Bölgesel durum: Alanın doğal ve sosyo-ekonomik özelliklerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için değerlendirme kapsamına alınması;
 3. Tarihsel devamlılık: Geleneklerin ve kültürel mirasın kullanımı ve korunması;
 4. Mekânsal dağılım: Alanın doğal yapısı içinde korunması ve restorasyonu gereken alanların tam olarak belirlenmesi ve bölgelere ayrılması;
 5. Jeo–sistemik denge: Peyzajın biyo-ekolojik, jeo-ekolojik ve sosyo-ekolojik dengesinin sağlanması;
 6. Sosyal beklenti: Toplumun sosyal beklentilerinin karşılanması;
 7. Ekonomik uygulanabilirlik: Planlanan önerinin ekonomik açıdan uygulanabilir olması.

Planlamada ortak adımlar şunlardır;

 • Sorunların ve fırsatların belirlenmesi(SWOT Analizi),
 • Hedeflerin oluşturulması,
 • Biyofiziksel çevre envanteri ve analizi,
 • İnsan topluluğu envanter ve analizi,
 • Kavram ve seçeneklerinin geliştirilmesi,
 • Bir plan benimsenmesi,
 • Toplum katılımı ve eğitim,
 • Ayrıntılı tasarım,
 • Planın uygulaması,
 • Planın yönetimi.

Peyzaj Planı Nasıl Tasarlanır

Anahat oluşturun; Bir peyzaj planı proje alanına geniş bir bakışla başlar. Bu, yavaşça eleman ekleyebileceğiniz temel çerçevenizdir. Diyagramda gösterilecek alana karar verin. Bu, bir dış alanın açık doğası nedeniyle zor olabilir, ancak peyzaj tasarımı sadece peyzaja tabi olan alanı göstermelidir. Bölgenin sınırlarını çizerek başlayın. Bir bahçenin kenarı, bahçenin sonu, bir çit veya peyzaj planının artık geçerli olmadığı başka bir alan olabilir.

➤ Mevcut özellikleri ekleyin; Peyzaj süreci sırasında taşınamayan kayaları, su yollarını, binaları, direkleri, eğimleri vb. ekleyin. Bunlar için de doğru sembolleri ve renkleri kullandığınızdan emin olun. Sonunda bu alan tamamlandığında alanın hayal gücüne yardımcı olur. Ayrıca, güneşin ve gölgelerin manzarayı nasıl değiştirebileceğini anlamanıza yardımcı olması için tasarımınıza Kuzeyi not etmek isteyebilirsiniz.

➤ Gerekirse zemin örtüsü oluşturun; Bölgeye kurulacak uygun tür veya zemin örtüsü (çim veya asfalt gibi) ile doldurun. Bu alanların daha doğru bir şekilde tasvir edilmesi için dokuları uygulayın.

➤ Yeni peyzaj tasarım öğeleri ekleyin; Fundalık, ağaçlar ve çiçekler gibi bitki yaşamını ekleyin yürüyüş yollarını ve merdivenleri çizin. Yerleştirmeyi planladığınız mobilyaları, havuzları, barakaları, çardakları, binaları ve çeşmeleri ekleyin.

 • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli
 • Semra köktürk7 ay önce
 • Öğrenciyim.Aradığım bilgiye ulaştım diye sevinirken sevincim kursağımda kaldı.Planlama aşamasını son aşamaya yani kesinleşmiş plana kadar gösterseydiniz daha yararlı olurdu.Konu yarım kalmış gibi duruyor.