izmir escort bayan

e
sv

Aydınlatma Elemanlarını Kullanım Teknikleri

avatar

Zehra Nur BAHAR

 • e 2

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

AYDINLATMA DONATILARI

Açık mekanların gece kullanıma olanak tanıyan en önemli kent mobilyası aydınlatma elemanlarıdır. Aydınlatma elemanları; boylu aydınlatma, alçak aydınlatma, çim aydınlatma ve obje (spot) aydınlatması olarak gruplandırılabilir. Mekanın işlevselliğine bağlı olarak birkaçı veya tümü bir arada kullanılabilir. Malzeme, renk, biçim bakımından diğer kent mobilyaları ile uyumlu olmasına dikkat edilmelidir. Aydınlatma elemanlarında en çok tercih edilen metal ve sert plastik esaslı malzemelerdir. Bunun yanı sıra tasarımcıya ait farklı malzeme ve biçimlede özel üretilmiş aydınlatma elemanları da tasarlanarak kullanılabilir.

Günlük yaşamımızda, herhangi bir eylemi gerçekleştirmek için ışık yayan, yansıtan ya da geçiren bir nesnenin varlığı çoğunlukla yeterli olmamaktadır. Kısaca, bir mekanı herhangi bir kaynakla ışıklandırmak, aydınlatma olmamakta; sadece insanın sağa sola çarpmaması ya da çoğu kez, bir görsel eylemi büyük bir rahatsızlık duyumu içinde ve yalnızca kısa bir süre için gerçekleştirmesine olanak vermektedir. Ama aydınlatma biliminin temel ilkeleri göz önüne alınarak düzenlenmiş bir çevrede, kullanıcınınki çoğunlukla insandır görsel konfor gereksinmeleri yerine getirilmiştir. Dolayısıyla aydınlatma bir ışık uygulamasıdır.

Bir çevrenin doğru aydınlatılması ile fizyolojik ve psikolojik açılardan görsel konfor koşullarına ulaştırılması önemlidir.

AYDINLATMA ELEMANLARI

Yapay ışık kaynaklarının en büyük sağlayıcısı elektrik enerjisidir. Elektrik enerjisinin etkisi ile çalışan ve elektrik enerjisini ışığa dönüştüren farklı çalışma prensiplerine sahip beş çeşit aydınlatma elemanı vardır.

 1. Akkor Flamanlı Lambalar
 2. Basınçlı Deşarj Lambalar
 3. Floresan Lambalar
 4. Kompakt Floresan lambalar
 5. LED Lambalar

YAYGIN OLARAK KULLANILAN AYDINLATMA TEKNİKLERİ

➤ TEPE TACI İÇİNDEN AYDINLATMA TEKNİĞİ

Aydınlatma elemanları, bitkinin tepe tacı izdüşüm sınırları içinde konumlandırılıp, yukarıya doğru yönlendirilir. Bu işlem sırasında bitki gövdesinin karanlıkta bırakılmamasına özen gösterilmelidir.

➤ TEPE TACI DIŞINDAN AYDINLATMA TEKNİĞİ

Bu teknikte aydınlatma elemanları tepe tacı izdüşüm alanı dışına yerleştirilip, uygun açı ile bitkiye yönlendirilir. Bu teknik uygulanırken ışığın bitkinin tepe noktasına kadar ulaşmasına özen gösterilir.

➤ GÖLGE TEKNİĞİ

Bu tekniğin uygulanabilmesi için bitkinin arkasında bitki gölgesinin düşebileceği düşey bir düzleme ihtiyaç vardır. Aydınlatma elemanı bitkinin önüne yerleştirilir ve bitki gölgesi arkadaki düşey düzleme düşecek şekilde yönlendirilir. Bitki bu teknikte aydınlatma elemanı ile düşey düzlem arasında bulunur.

➤ SİLÜET TEKNİĞİ

Bu teknikte de bitkinin arkasında düşey bir düzleme ihtiyaç vardır. Bu sefer aydınlatma elemanı düşey düzlem ile bitki arasında konumlandırılır ve ışık bitkiye değil düşey düzleme yönlendirilir. Bitkinin hiçbir şekilde aydınlatılmamasına özen göstermek gerekir.

➤ AYIŞIĞI TEKNİĞİ

Diğer aydınlatma tekniklerinden farklı olarak ay ışığının düşük şiddette etkisini ortaya koyabilmek için düşük voltajlı ağaca monte edilebilen aydınlatma elemanları kullanılmalıdır. En az üç armatürden ikisi ağacın üst dallarına monte edilir ve ışınları aşağıya doğru zemine yakın bir yerde birbirini kesecek şekilde yönlendirilir. Üçüncü armatür ise dallanmanın başladığı yere monte edilir ve bu armatürün ışınları da diğer armatürlere zıt olarak, yukarı doğru yönlendirilir.

İYİ BİR AYDINLATMANIN ÖZELLİKLERİ

Standartlara uygun bir aydınlatma yapıldığında ;

 1. Gözün görme yeteneği artar ( Görüş keskinliği, görme hızı artar).
 2. Göz sağlığı korunur, görme bozuklukları önlenmiş olur.

 3. Görsel performansın artması ile birlikte işin verimi artarak ekonomik açıdan fayda sağlanmış olur.

 4. Görsel konfor sağlanır (Psikolojik açıdan).
 5. İyi görememe ya da görme yanılgılarından doğabilecek kazalar azalır.

 6. Güvenlik duygusu sağlanır.

AYDINLATMANIN TEMEL TASARIM ÖĞELERİ İLE OLAN İLİŞKİSİ 

 • Aydınlatmada temel amaç, belli yerlerde belli aydınlık düzeyleri elde etmek olmayıp, belli konu ve durumlarda gerekli görme koşullarının sağlanmasıdır.
 • Belli nesneleri ve/veya alanları aydınlatacak olan ışık, buralara yönlendirilmeli ve kesinlikle göze gelmemelidir. Göze gelen ışık, aydınlatılan nesne ya da alanların, olduğundan daha karanlık görünmesine neden olur.

 • Bir yüzeyde girinti ve çıkıntıların algılanması önem taşıyorsa, bu yüzey için, baskı doğrultulu bir ışık alanı oluşturulmalı ve baskın doğrultu, yüzeydeki girinti ve çıkıntıların eğimine göre ayarlanmalıdır.

 • Bakılan alan ile çevre alanlar arasındaki ışıklılık oranları yorucu karşıtlıklar (kontrastlar) oluşturmamalıdır.

 • Büyük karşıtlıklar, büyük karşıtlıkların görülmesini engeller. Bu kural renk konusu için de geçerlidir. Daha önce söz konusu olmuş olan, ışığın göze gelmemesi, yani gözün ışık kaynağını görmemesi kuralı bu yolla da açıklanabilir. Görsel algılama, renk ve ışıklılık karşıtlıklarının algılanmasından başka bir şey olmadığına göre, aşırı karşıtlıklar oluşturarak, bakılan yerin eksik algılanmasına meydan verilmemelidir.
 • Aydınlatmada, aydınlatan ışığın rengi ile aydınlanan nesne ve yüzeylerin renkleri arasındaki ilişkiler çok önemlidir. Değişik spektrumlu ışıklar, özdeksel renklerde çok büyük renk türü değişiklerine neden olabilir. Çeşitli mekanlarda değişik ışık renklerinde oluşan ışıksal iklimler de birbirinden çok farklı ve yerine göre çok iyi ya da çok kötü olabilir.

 • Mat nesneler, üzerlerinde oluşturulan aydınlık ile görünür duruma gelirler. Parlak nesneler ise üzerlerinde oluşan çevre görüntüsü ile algılanırlar. Tam mat nesnelerin kendi görünürlükleri de tamdır. Ayna gibi tam parlak yüzeyli nesnelerde ise, tam olarak görünürlük, oluşan çevre görüntülerinin görünürlüğüdür. Tam mattan tam parlağa değişen ara durumlarda nesnelerin kendi görünürlükleri de buna göre değişir.

 • Kent içi dış aydınlatmalarda, belli bir bölgede, örneğin bir meydanı çevreleyen yapıların yüzeylerinde tek renk ışık kullanmaya özen gösterilmelidir. Farklı bir renk ile bir vurgulama yapılmak isteniyorsa bunun çok iyi etüd edilmesi gerekir. Bu durumda bile ışık rengi sayısı ikiyi aşmamalıdır. Daha iyi bir çözüm, vurgulamanın aynı rengin daha doymuşu ile yapılmasıdır.

 • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli